25 Mart 2014 Salı


Bir Hıristiyan Masalı, Tarihin En Büyük Sahtekârlığı, Mine G. Kırıkkanat, 
1021/6 – L  
--------------------------------------------------------------------------
*      Papa’nın İstanbul’un kurucusu Konstantin’in sahte vasiyeti üstüne oturduğunu ve hiçbir meşruiyeti olmadığını biliyor musunuz?
*      Bizans diye bir imparatorluk olmadığını biliyor musunuz?
Bilseniz de bilmeseniz de bu kitabı okuyun. Özetle:

Birleşik Roma İmparatorluğunda doğan ve yayılan Hıristiyanlığın önder makamı,
381’deki Konstantinopolis Ekumenik Konsül’ne göre temsil ettiği kent onursal önceliğe sahip Nova Roma olduğu için, Roma Patriği’nden sonra gelmesine rağmen, … s.40
Fener Ekümenik ‘Küresel’ Patrikliği olup bu yetkiyiHıristiyanlığı devlet dini ve 330 yılında Nova Roma ‘Yeni Roma’ adıyla kuruluşu kutlanan İstanbul’u Hıristiyanlığın başkenti ilân eden ilk Hıristiyan Roma İmparatoru Büyük Konstantin’den alıyordu.” S.11
Buna karşılık;
“800 yılından sonra Hıristiyan aleminin önderliğini Papa’ya veren ve tarihe ‘Konstantin’in Bağışı=Danatio Konstantini’ adıyla geçen yazılı belge Roma Katolik Kilisesi’nin kurucu yasasıdır… ve Vatikan Devleti’nin meşruiyeti bir tek bu  belgeye dayanmaktadır. S.11
Bu belge, Batı Roma Kilisesi’ne ;
1.      Doğu Roma Kiliselerinin üstünde hüküm ve temsil yetkisi,
2.      Büyük Konstantin’in inşa ettirdiği, Vatikan’daki San Pietro ve San Paolo kiliselerinin mülkiyeti,
3.      Roma İmparatorluğu eski vilayetlerinde bazı gayrimenkuller,
4.      Vatikan ile Roma arasında sınırı oluşturan Laterano Sarayı,
5.      İmparatorluk ve Senato armalarını taşıma izni,
6.      Roma, İtalya ve Batı Avrupa egemenliğini miras bırakıyordu.  “ s.13
-0-
Zurnanın zırt dediği yer: Sahte vasiyetin ortaya çıkışı
 • 8.yüzyılın sonunda, İkona Kırıcı, ‘Boklu Konstantin de denen, V. Konstantin’den Doğu ve Batı Roma’daki bütün ruhban sınıfı nefret ediyordu.
 • 753 yılında Batı Roma’nın başkenti Germen soyundan Lombardların eline geçti. Kadim Roma savunmasız kaldı.
 • Roma Patriği Boklu Konstantin’den yardım istediyse de Konstantin Lombardlarla anlaşma yapılmasını önerdi.
 • Batı Roma savunmasız kalmıştı ve Doğu oturan Roma İmparatorları tanrının doğrudan temsilcisi ‘ Pontifex Maximus olarak, Roma Patriğini de atadığına göre, şimdi onun yerine Batı’da bir otorite oluşturmak için zemin hazırlanmalıydı.
-0-
Balyoz belgeleri ile balyoza(!) zemin hazırlandı.
  • Adı, Nova Roma’dan 337 yılında ölen Konstantin’den sonra Konstantinopolis’e dönen, s.145
  • ve Konstantinopolis Patrikliğinin ancak 381 yılında kurulmasına rağmen… s145
  • Büyük Konstantin’in düzenlediği iki din kurultayına, 314 Arles Konsili ile 325 İznik Konsiline bile katılmamış, üstelik 31 Aralık 335’de ölen, s.51
  • eski Roma Patriği Silvestro’ya atfen birinci bölümü 315 yılında ikinci bölümü 317 yılında düzenlenmiş içinde her nasılsa o zamanlar olmaması gereken, Konstantinopolis adı ile Konstantinopolis Patrikliği tanımları geçen,
  • Roma İmparatorluğu idari hiyerarşisinde Satrap, (Pers İmparatorluk Valisi) olmamasına rağmen, onlara da hitap eden veya valileri Satrap olarak tanımlayan, s.145
 • Sahte vasiyete göre; Batı Roma İmparatorluğu’nun mülkiyeti Roma Patrikliği’ne bırakılmış, Roma Kilisesi dört başlıca kilise, Antakya, İskenderiye, Konstantinopolis ve Kudüs kiliselerinin öncüsü ilan edilmişti.
 • Sahte vasiyet, Frank Kralı, Kısa Pepin’e götürüldü. Dört ay süren görüşmelerden sonra Kısa Pepin ile Roma Patriği Stefano arasında yapılan 14 Nisan 754 Quierz Anlaşması ile s.47-55
  • Pepin İtalya’da fethedeceği topraklardan Roma Kilisesi lehine feragat edip,
  • Roma İmparatorluğunun Batı’daki mülklerinin de Roma Kilisesine bağlanmasını kabul ederken,
  • 27 Temmuz 754’de Kutsal Roma Kilisesi kurucu resulleri Aziz Petrus ve Pavlus adına Kısa Pepin’e, soyunu Karolanj Hanedanı olarak sürdürmesi meşruiyeti(!) içinde sözde Batı Roma İmparatorluk tacı giydirildi.
 • Aynı anda, Batı Roma Kilisesi, Vatikan’ın arması, Doğu Roma’dan gasp edilen illeri simgeleyen anahtarlarla süslendi. s.55
 • Giderek, 809 yılında Aachen’de toplanan Konsül, İznik Konsül’ünde belirlenen Kredo=İnaç Birliği dogmasını bozarak İrade Aynılığı=Filioque kavramını kabul etti ve Doğu ve Batı Hıristiyanları teolojik olarak da farklılaştı. s.71 Batı Hıristiyanlığında Katolik(*) sınıfı ise ancak ikinci mezhep ayrışmalarından sonra 16. yüzyılda ortaya çıktı. S.128
-------------------
(*) Hıristiyan inancı ve öğretisini temsil eden kilise’nin tanımının, Yunanca fetvasında ‘tek, aziz, evrensel ve havarilere ait…’ cümlesindeki evrensel sözcüğünün Yunancası katholike’dir. Papalık makamı Roma bunu Latinceye çevirirken karşılığı olan universalis yerine, Yunanca aslını Latin alfabesiyle yazarak bir başka çarpıtma daha yapmıştır. s.88
-0-
Neden Bizans adı UYDURULDU?
 • Çünkü Doğu’daki uygarlığın Roma uygarlığının devamı değil de Ortaçağ Yunan uygarlığı olduğunun savına kılıf uydurmak için, s.165
 • Çünkü Osmanlı’nın Doğu Roma başkentini ele geçirmesinin yarattığı algıyı değiştirmek için, s.167
“1557 yılında Hieronymus Wolf, Doğu Roma İmparatorluğu üzerinde yaptığı çalışmaları ‘Corpus Historie Byzantinae’ isimli kitapla yayınladı.

Kırmızı Kedi Yayınları, Şubat 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder