8 Nisan 2015 Çarşamba

Yerkubbe, Halit Kakınç,  234 - LXXVI
-----------------------------------------------------------------------
Yazarı Burgazadalı… kitap, Burgazada’ya adanmış… konu, meraklı olduğum Konstantinopolis ve rivayetlere göre adalara kadar uzanan dehlizler ve tüneller hakkında olunca, açtım ağzımı havaya, düştü kitap gagama…
Başladım didiklemeye… sayfa 21, 22 ve 23’de İskenderiye/Libya’da 256-336 yılları arasında yaşamış papaz Arius’un “ Teslis diye bir şey olamaz… İsa Mesih de sadece ve sadece Tanrı’nın bir kulu ve O’nun elçisidir. Tanrı, herhangi bir yaratılmışın suretinde görünemez. Tanrı sonsuz, Nasıralı İsa ise sonlu bir yaratılandır… söyleyin bu gerçeği Hıristiyanlara… Bu sapkınlık toplu bir zulme ve katliama dönüşmeden en güvenilir yerlere göçsünler sarnıçlardan tünellerden yararlansınlar… ve saklansınlar.” Deyişlerinde toplanan özetinde aldığım tatla, keyiflenip devam ettim didiklemeye…
Kitabın bütünü için geçerli zorunlu Latince öğrenimi ile romanın kahramanlarının tanıtımını kapsayan ikinci gurup yirmiüç sayfa daha didiklemeden sonra geldik 56. sayfaya, lokmaları şöyle bir çevirdim ama yavan bir tat kaldı ağzımda… Sonra dur hele bir az daha didikle derken… anneciğim! Ben beklerken, tünellerde, dehlizlerde geçecek bir macera, birden bire düştük sayfa 57’de, paralel evrene, “Roma Cumhuriyeti’ne hoş geldiniz” lay, lay, lom ne iyi ettiniz de geldiniz, nidalarıyla! Silah yok, sorgu, sual yok… Çok gelişmiş bir uygarlık ve etrafta bir sürü Pollyannacık…
Bundan sonraki sayfalar, İsmet berkan’ın köşe yazıları ile yarışır, Wikipedia’dan tak, takıştır, şak yapıştır, uzay fiziği, uzay dinamiği, uzay kimyası, kozmos kasırgası, yıldız patikası, yazarının deyişi ile documantery novel veya docu/drama ama meteorların kuralsız akışı kurgusunda, didikle didikle ağızda kalmıyor hiçbir sayfanın tadı insanın damağında…
Sonunda ne mi oldu? Vallahi ben de anlayamadım ama romanın kahramanları birden bire gitmişlerdi, gördüler, gördüklerini unutup birden bire geldiler.
Latincesini sormayın bana… istiyorsanız sabırla bu kitabı okur belki bir şeyler öğrenir, bana da anlatırsınız sonra…  
----------------------------------------------

Kırmızı Kedi Yayınevi, I.Baskı, Mart 2015

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder